Toplotne pumpe Aerogor ECO Inverter

Toplotne pumpe Gorenje sa novom inverter tehnologijom dostižu visoko efikasno i cenovno najpovoljnije grejanje, hlađenje i pripremu pitke tople sanitarne vode.
 
DC Inverter tehnologija sa regulacijom frekvencije kompresora dostiže visok stepen iskorišćenja, jer gotovo u svakom trenutku proizvodi onoliko toplote, koliko je objektu potrebuje.
 
Grejne potrebe objekta menjaju se u zavisnosti od spoljne temperature i toplotne izolacije, tipa prozora itd. Inverterska toplotna pumpa prilagođava frekvenciju rada kompresora trenutnim toplotnim potrebama objekta, zato su uštede na godišnjoj bazi velike.
 
Aerogor ECO Inverter
 

Prikaz grejnog sistema

Sa toplotnom pumpom Aerogor Inverter

Aerogor-Inverter
 
Toplotna pumpa se sastoji iz isparivača, koji oduzima toplotu iz okoline (vode, vazduha, zemlje). U njemu se na niskoj temperaturi radni medijum (rashladni fluid ) pretvara u gas, koji zatim putuje u kompresor. Ovaj kompresuje paru i podiže je na viši pritisak i temperaturu. Vruća para u kodenzatoru se kondenzuje, i pri tome ispušta kondenzovanu toplotu u medijum za zagrejavanje. Radni medijum zatim putuje preko ekspanzionog ventila, gde mu se snižava pritisak, nazad u isparivač, i proces se ponavlja. Sva toplota, dobijena iz okoline, je besplatna. Da bi je sa nisko temperaturnog nivoa podigli na viši temperaturni nivo, potrebno je uložiti nešto energije. Tako je za delovanje toplotne pumpe potrebna električna energija za pogon agregata.
 

Smart upravljačka jedinica

Ekran osetljiv na dodir
 
krmilnik
 

Tehničke karakteristike

Aerogor ECO Inverter 1
 
Aerogor ECO Inverter 2
 
Preuzmite katalog Gorenje TC Aerogor ECO Inverter 2016